SPIKEBALL

Сонирхол татам хөгжөөнт тэмцээн уралдаанаар дамжуулан хүмүүсийг нэгтгэх.

Алсын хараа

Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг спорт болтлоо хөгжих

Үнэт зүйлс :

 • Хөгжилтэй байх
 • Итгэл. Үүнийг өгөхгүй байх шалтгаан гарч ирэх хүртэл өгсөөр л бай.
 • Зоригтой алхам хий. Бүтэлгүйтэл бол амжилтын нэг хэсэг.
 • Эерэг байх
 • Сонсох. Өсөж хөгжих. Үргэлж суралцах.
 • Өөрөөр сэтгэх. Сөрж ирэх өөрчлөлтийг хүлээн авч, чадвар сорьсон зүйлсд хүчээ үзэх.
 • Гэнэтийн бэлэг болон баяр хөөр.
 • Хүмүүсийг нэгтгэж харилцаа холбоо үүсгэх.
 • Зүгээр л эзэмш.

Spikeball. Inc :

 • Америкдаа хурдацтайгаар өсөн хөгжиж буй 500 бизнесийн 289 дүгээрт жагсаж байна.
 • Харин Иллинойс муждаа 10 дугаарт бичигддэг.
 • Бид ажилчдынхаа хараат бус бие даасан байдлыг нь хүндэтгэж, ажлын үр дүн, гүйцэтгэл зэргийг нь чухалчилдаг.

Хэрхэн тоглох вэ

 • Энэхүү дугуй торны спорт нь хоёрын эсрэг хоёр журмаар тоглогдох бөгөөд багуудын дунд хэсэгт цагариган хэмжээтэй дугуй торлогийг байрлуулна.
 • Тоглогч бөмбөгийг тор луу чиглүүлэн доош шидсэнээр бөмбөг ойж, эсрэг талын тоглогчид очно. Үүний дараа дээд тал нь 3 удаа бөмбөгийг нэг нэгэндээ дамжуулах бөгөөд (яг л гар бөмбөг шиг) бөмбөгийг хяналтандаа авахын тулд торлуу цохиж, дахин ойлгоно. Нөгөө тал тань бөмбөгийг алдсан тохиолдолд та оноо авна.
 • Уг спортын талбарт ямар ч хил хязгаар үгүй. Тоглоом эхэлсэн л бол тоглогчид бөмбөгийг хаашаа ч чиглүүлж мөн цохиж болно.
has been added to the cart. View Cart