DUDU Maker Space

Dudu Maker Space нь хүүхэд багачуудын бүтээлч сэтгэлгээ болон танин мэдэх хүсэл эрмэлзлийг дэмжиж шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн хичээлийг хөгжилтэй бүтээлч байдлаар зохион байгуулах юм.

Зорилго

Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэн, хайрцаглагдсан сэтгэлгээнээс гаргаж, асуултын хариуг цөхрөлтгүй хайдаг бие даасан иргэдийг багаас нь бэлтгэх

Зорилт

  • Хүүхдийн ямар ажил мэргэжил сонгохоос үл хамааран суурь боловсрол төлөвшилд эерэг нөлөөллийг бий болгоно.
  • Хүүхдийн оролцоонд тулгуурласан олон талт хөтөлбөрийг нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан зохион байгуулна.
  • Хүүхдээр дамжуулан гэр бүлийн халуун дулаан харилцаа, бүтээмжинд нь нөлөөлнө.
  • Хүүхдийн боловсрол, бие даах чадвар, танин мэдэхүйн шинэчлэлд хувь нэмэр оруулна
Хамрах хүрээ:
5-10 насны хүүхдүүд
Насны ангилал:
5-7 нас, 8-10 нас
Анги дүүргэлт & хүчин чадал:
15 хүүхэд
Сургалтын хугацаа:
7 хоногт 2 удаа буюу 1 сард 8 удаа
Нэг оролтын хугацаа:
1-2 цаг
Сургалтын сэдэв:
•Space Kids
•Wood Working
•Creative Art
•Puppet Art
Categories
has been added to the cart. View Cart